Fundusze Indywidualne

Oszczędzanie w długim horyzoncie czasowym - mądra decyzja inwestora

Amplico Life rekomenduje swoim Klientom, aby inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe traktować długoterminowo i rozpatrywać zawsze w dłuższej perspektywie. Podejście takie pozwala przeczekać okresy wahań i spadków oraz korzystać, gdy rynki finansowe ogarnia hossa. Cierpliwość, wytrwałość i rozsądek są bowiem często premiowane zyskami w przyszłości.

W momentach wahań rynkowych dobrze jest rozważyć konwersję środków do funduszu o niższym stopniu ryzyka. Dla wygody Klientów poszerzyliśmy liczbę strategii inwestycyjnych o zróżnicowanych stopniach ryzyka - od bezpiecznych - po charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka.

Rozpatrując długi horyzont czasowy Amplico Life we wszystkich zarządzanych przez siebie funduszach osiąga dobre wyniki inwestycyjne. Kluczem do sukcesu jest właściwy dobór instrumentów finansowych, oparty na sprawdzonej strategii inwestycyjnej, której głównymi filarami są bezpieczeństwo, stabilny zwrot z inwestycji w długim horyzoncie czasowym oraz dywersyfikacja pod względem ryzyka i okresu inwestycji. Istotne są również pozycja Towarzystwa na rynku inwestycyjnym, doświadczenie zarządzających i wysokość aktywów, pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie sytuacji na rynku.

Wybierz zakres dat:   od Click Here to Pick up the date   do Click Here to Pick up the date

 
Wyświetl Nazwa funduszu Wartość w PLN Zmiana dzienna w % Stopa zwrotu %
3M 6M 12M
Fundusz Stabilny 24.03 0.58 5.16 10.23 11.51
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu 21.54 0.84 9.23 19.34 13.49
Fundusz Dynamiczny 21.73 0.74 12.94 30.35 19.86
 
AFK Rynku Pieniężnego 11.94 0.00 1.10 3.02 4.10
AFK Obligacji 14.80 0.74 7.01 13.85 14.20
AFK Stabilnego Wzrostu 13.56 0.66 8.65 19.05 13.38
AFK Zrównoważony Nowa Europa 11.03 1.00 15.26 38.22 43.43
AFK Akcji 15.38 0.91 15.64 37.08 20.16
 
AFK Obligacji typ jednostki B 14.78 0.07 6.10 12.82 13.17
AFK Stabilnego Wzrostu typ jednostki B 13.89 0.43 9.03 17.22 12.11
AFK Akcji typ jednostki B 16.17 1.36 18.46 32.43 18.46
AFK Aktywnej Alokacji typ jednostki B 6.65 0.60 10.65 17.49 12.71
AFK Zrównoważony Nowa Europa typ jednostki B 11.11 0.54 15.49 34.34 41.17
AFK Rynku Pieniężnego typ jednostki B 11.98 0.08 1.27 3.19 4.26
AFK Obligacji Światowych typ jednostki B 9.58 -0.21 7.04 6.56 28.59
AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich typ jednostki B 7.32 0.27 11.25 32.61 41.31
AFK Akcji Rynków Wschodzących typ jednostki B 7.16 0.98 19.93 37.96 54.31

© Copyright 2010 Amplico Life SA